Papierwesp

De papierwesp is een onderfamilie van de wespachtigen. Deze onderfamilie bestaat weer uit diverse wesp soorten. Onderstaande soorten zijn de bekendste en meest voorkomende in Nederland en Belgie.

  • De hoornaar (Vespa crabro)
  • De gewone wesp (Vespula vulgaris)
  • De Duitse wesp (Vespula germanica)
  • De middelste wesp (Dolichovespula media)
  • De rode wesp (Vespula rufa)
  • De boswesp (Dolichovespula silvestris)
  • De Saksische wesp (Dolichovespula saxonica)
  • De Noorse wesp (Dolichovespula norwegica).

De papierwesp dankt zijn naam aan het papierachtige uiterlijk dat de wespennesten van deze soort hebben. De Gewone wesp en en Duitse wesp zijn veruit de meest voorkomende soorten wespen in Nederland. Hierbij komt de gewone wesp vaker voor de de Duitse wesp. Zowel de Gewone wesp als de Duitse wesp staan bekend als liefhebbers van zoetigheid. Daarnaast is een andere eigenschap van deze wespen dat ze territoriaal en agressief zijn. Wanneer een wespennest van één van deze soorten overlast of potentieel gevaar veroorzaken worden ze meestal geruimd door een professionele wespenverdelger. Men kan overwegen een (niet lastig of gevaarlijk) wespennest niet te verdelgen. Wespen zijn nuttige onderdelen van het leefmilieu en ruimen schadelijke insecten op.